پیستون چکش

شرکت آسیا صنعت رخش با استفاده از مهندسان خبره خود به دانش فنی ساخت پیستون های چکش های حفاری برای اولین بار در ایران دست یافت کرد که می تواند با نمونه های سوئدی رقابت کند.

 

 

    

 

 

 

 

 
 
 
 

©2012 Asia Sanat Rakhsh All rights reserved.

Web Design by Parsian CMS, Web Hosting by Parsian Networks 2004-2012 طراحی وب با استفاده از مدیریت محتوا شبکه پارسیان, دامنه و هاستینگ توسط شبکه پارسیان 2004-2012